Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
8437 2238
Nie chciałem być nikim innym, bo nie można być nikim innym, gdy jest się nikim, zero pomnożone przez każdą liczbę wciąż jest zerem.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viacytaty cytaty
Jestem typem depresyjnym i neurotycznym. Ze skłonnościami do autodestrukcji. Zdarzają się dni, kiedy budzę się i nie chcę ani nie mogę wstać z łóżka. Bo jest ciemno, bo pada deszcz, bo jest mgła, bo jest zimno, bo wszystko jest kompletnie bez sensu, bo jestem stary, bo jestem brzydki, bo nikt mnie nie kocha, nikt nie ma dla mnie czasu i nikt nie rozumie.
— Arek Jakubik
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabookinistka bookinistka
1454 8546
Reposted fromxrudablondynka xrudablondynka viacmollka cmollka
Damaged people are dangerous. They know how to make hell feel like home. 
http://paravoxx.co.vu/
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viacytaty cytaty
7518 5461 500

1950sunlimited:

American Soldier kissing his girlfriend, 1946

Ralph Morse

Reposted fromfadingwhisper fadingwhisper viamiejmniej miejmniej
Sensitivity is a sign of life. Better hurt than hardened. I bow to those who keep their hearts open when it is most difficult; those who refuse to keep their armour on any longer than they have to; those who recognize the courage at the heart of vulnerability. After all the malevolent warriors destroy each other, the open-hearted will inherit the earth...
— Jeff Brown
Reposted fromhormeza hormeza viacytaty cytaty
Sometimes you meet someone, and it’s so clear that the two of you, on some level belong together. As lovers, or as friends, or as family, or as something entirely different. You just work, whether you understand one another or you’re in love or you’re partners in crime. You meet these people throughout your life, out of nowhere, under the strangest circumstances, and they help you feel alive. I don’t know if that makes me believe in coincidence, or fate, or sheer blind luck, but it definitely makes me believe in something
— Brandon Oda
Reposted fromhormeza hormeza viacytaty cytaty
5855 71a9 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viacytaty cytaty
Jesteś zawsze czymś więcej niż sądzisz na swój temat.
— Mateusz Grzesiak ‘Alpha Human’
7398 4eb4
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
2845 f10b
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viaciarka ciarka
Reposted frompathetic8 pathetic8 viaciarka ciarka
Kobiety zmęczone samotnością często wchodzą w związki z zamkniętymi oczami. Nie biorą kolesia na staż, tylko od razu go zatrudniają. (...) Naprawdę nie uważam, że kobiety są głupie, czasem po prostu są zmęczone życiem w pojedynkę i ładują się w byle co.
— Krystyna Kofta.
Reposted fromgwiazdeczka gwiazdeczka viavstane vstane
2503 edc1 500
Reposted fromlegilimencja legilimencja viaciarka ciarka
4103 cc83 500
Reposted fromnosmile nosmile viaciarka ciarka
5015 8c91 500

tinymediaempire:

"i speak in 9th grade form, cord under the door.
powers out. we wait out the storm and i am floored.”

18x24” four color screenprint, $30
signed open edition available again at http://danieldanger.storenvy.com/

 jak się coś w głowie nie mieści to trzeba mieć to w dupie 
Reposted fromblackdrama blackdrama viacytaty cytaty
 Podkochuję się w Tobie powoli, ale za to systematycznie. 

— Witkacy
Reposted fromblackdrama blackdrama viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl